krs1

Oblikovanje ambalaže_vina Krš Crni Blatina i Krš Bijeli Žilavka.

krs2

Oblikovanje web stranice_vina Krš.
www.blatina.hr

Creative director, art director_Maja Bagić Barić
Klijent_Blatina